ประโยชน์ของการคัดแยกขยะให้ตรงถัง ที่เราคาดไม่ถึงมาก่อน

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะให้ตรงถัง ที่เราคาดไม่ถึงมาก่อน

เรื่องของการแยกขยะ เป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ว่าเวลาจะทิ้งขยะควรจะทิ้งให้ถูกถังนะ และก่อนทิ้งก็ต้องรู้จักแยกขยะให้ตรงกับ ถังขยะ ด้วย ซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องแยกไปทำไมให้ลำบาก มีก็ทิ้งๆ ไปเถอะ สุดท้ายผลของการกระทำเช่นนี้ สามารถร้างผลกระทบกับอะไรได้หลายอย่างทีเดียว 

เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการแยกขยะ เราจะมาดูผลข้อดีของการแยกขยะก่อน เพื่อที่จะได้ให้คุณตระหนักเกี่ยวกับการแยกขยะให้มากขึ้น และเป็นการลดผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาด้วย 

ข้อดีของการแยกขยะให้ถูกถัง 

1.ลดปริมาณขยะบนโลก 

เมื่อมีการแยกขยะให้เป็นที่เป็นทาง การจัดเก็บก็จะง่ายขึ้นว่าขยะชนิดไหนคืออะไร ควรจะเอาไปกำจัดต่ออย่างไร เพราะขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ต่อได้อีกหลายครั้ง 

2.ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขยะที่เกิดขึ้นบนโลกทุกวันๆ ก็มาจากของที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้นหากเรารู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่ ขยะที่เอาไปกำจัดเหล่านั้นก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ก็จะเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรโลกได้ด้วย คือไม่ต้องไปหาเพิ่มนั่นเอง ทำให้ทรัพยากรโลกไม่หมดเร็ว  

3.ช่วยรัฐบาล  

ผลพวงจากการไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่ จะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจ้างหน่วยงงานเข้ามาในการกำจัดขยะ เพราะฉะนั้นหากเราจัดการทิ้งขยะให้ตรง ถังขยะ ตั้งแต่เริ่มต้น พนักงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บขยะ ก็ไม่จำเป็นต้องมาคัดแยกใหม่อีกครั้ง แค่เก็บตั้งแต่ที่บ้านก็เอาไปแยกได้เลย ช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบ และเอางบในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่จำเป็นกว่าได้ 

4.ลดปัญหาโลกร้อน 

ปัญหาโลกร้อนที่ได้รับผลกระทบไปทั่วโลก ก็เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป และเกิดจากการกำจัดขยะอย่างม่าถูกวิธี เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทำให้โลกร้อนขึ้นหลายเท่า แต่ถ้าเรารู้จักการแยกขยะ เพื่อนำไปกำจจัดให้ถูกวิธี ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น และโลกของเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตามกว่าที่จะฟื้นฟู 

5.ลดปัญหามลพิษ 

มลพิษที่เกิดจากขยะไม่ใช่เฉพาะทำให้ดูสกปรกเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และมลพิษทางกลิ่น บางครั้งการสูดดมเข้าไป อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราในระยะยาวได้ด้วย ประเทศที่ไม่มีการกำจัดขยะให้เป็นที่เป็นทาง ประชาชนมักจะเจอกับปัญหาสุขภาพมากเป็นพิเศษ 

6.รักษาสัตว์น้ำ 

หากการกำจัดขยะถูกทำให้เป็นระบบ มีการจัดการที่ดี สัตว์น้ำก็จะไม่ถูกทำลายจากการกินขยะเข้าไป ธรรมชาติในท้องทะเลก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม 

เห็นไหมว่าการทิ้งขยะให้ถูกกับ ถังขยะ มีประโยชน์อย่างไร หากเราละเลยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว มันสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างได้เลย และการทำด้วยตัวคนเดียวอาจจะไม่เห็นผลนัก แต่ถ้าทุกคนช่วยกันทำ มันก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้